Feesten voor beginners

infopunt lentefeesten en feesten vrijzinnige jeugd

Het organiseren van een groepslentefeest of feest vrijzinnige jeugd vergt de nodige creativiteit en praktische know how. Maar zodra je de feestelingen ziet glunderen en stralen op hun grote dag, besef je dat het allemaal de moeite waard is geweest.

Hoe zorg ik dat het financiële plaatje klopt? Hoe verzorg ik de juiste inhoud? Op welke hulp kan ik rekenen? Hoe begin ik eraan?!

We helpen je graag op weg!

Bekijk de infovideo’s op het kanaal van het Humanistisch Verbond

Feestcomités

De leerkrachten NCZ zijn meestal de sleutelfiguren in de voorbereiding en vormgeving van zowel het lentefeest als het feest vrijzinnige jeugd. Ze zijn vaak gegroepeerd in Feestcomités die als afdeling van het Humanistisch Verbond erkend zijn. Daarnaast zijn er ook oud-leerkrachten, (groot)ouders, sympathisanten, vrijzinnig humanistische professionelen … die zich inzetten voor de organisatie.

Weet je niet goed bij welk Feestcomité je terecht kan of wil je zelf een Feestcomité oprichten? Neem contact op met het secretariaat van het Humanistisch Verbond.

Provinciaal medewerkers Humanistisch Verbond en de huizenvandeMens

De provinciale educatieve medewerkers van het Humanistisch Verbond zijn de eerste aanspreekpunten voor de Feestcomités. Zij hebben hun standplaats in de provincie en afdelingen en vrijwilligers kunnen altijd bij hen terecht voor informatie, ondersteuning en begeleiding.

Je vindt hier een overzicht van alle provinciale medewerkers van het Humanistisch Verbond.

Je kan ook steeds terecht bij een vrijzinnig humanistisch consulent van het huisvandeMens voor een inspiratiegesprek. Vrijzinnig humanistische consulenten hebben veel ervaring met het verzorgen van diverse vrijzinnig humanistische plechtigheden. In dit gesprek kunnen ze je zowel praktische als inhoudelijke tips meegeven.

Je vindt hier een overzicht van de huizenvandeMens.

Hujo’s Feestondersteuning

Hujo organiseert zelf geen feesten, maar biedt wel ondersteuning bij de voorbereiding van een feest of feestweekend.

Meer info vind je hier.

Niet zomaar een feest

Lentefeesten en feesten vrijzinnige jeugd zijn vrijzinnig humanistische overgangsrituelen in het leven van een kind.

Het lentefeest en feest vrijzinnige feest is niet zomaar een (school)feest, geen onberispelijk ingestudeerde show ten behoeve van de uitgenodigde familieleden en vrienden. Het is een feest voor en door de kinderen.

Het is dan ook steeds aangewezen om te luisteren hoe de kinderen hun feest willen invullen en hen actief te laten participeren. Er zijn veel verschillende formules mogelijk hoe je het feest juist invult. Van een talentenshow op een podium, een avontuurlijke wandeling tot een namiddag vol workshops.

In de lessen NCZ kan je de leerlingen kennis laten maken met de betekenis van de vrijzinnige feesten. De boekjes Als ik groot ben en Onderweg zijn hiervoor een waardevolle leidraad. Aanvullend kan je naschoolse voorbereidingsactiviteiten organiseren.

Inspiratie kan je halen uit het themaveld 2 ‘Vrijzinnig humanisme’ uit het leerplan NCZ lager onderwijs. Veel feesten lassen een plechtig moment in, bijvoorbeeld met het symbolisch overdragen van de fakkel.

Praktisch

Het organiseren van een evenement brengt altijd wat doe- en denkwerk met zich mee. Om niets over het hoofd te zien kan je een draaiboek maken.

In de eerste plaats is het belangrijk om het financiële plaatje in orde te brengen. Feestcomités moeten een jaar op voorhand hun begroting indienen bij de Instellingen voor Morele Dienstverlening. In die begroting geef je naast de te verwachten kosten ook de opbrengsten mee. Na afloop van het feest dien je je dossier met alle facturen op naam van het Feestcomité in bij de IMD, die de financiële tekorten – indien op voorhand goedgekeurd – bijpast. Er zijn uiteraard ook andere manieren om aan financiële middelen te komen, zoals bijvoorbeeld de verkoop van drankbonnen. Meer info en tips over het financiële luik vind je op deze pagina.

Naast de door deMens.nu aangeboden cadeautjes kan je ook in de webshop van het Humanistisch Verbond terecht voor o.a. de aankoop van de befaamde Knubbe beren.

Help?!

Bij een ongeval van een feesteling neem je contact op met het Federaal Secretariaat van deMens.nu via info@demens.nu of 09 233 52 26.

Voor de verzekering van vrijwilligers kan je bij het Humanistisch Verbond aankloppen.

Vrijwilligers

Een feest organiseer je niet alleen. Je team kan bestaan uit een enthousiaste leerkrachten die de handen in elkaar slaan, vrijwilligers, collega-leerkrachten, (groot)ouders of sympathisanten.

Hoe meer handen, hoe meer vreugd. Door in het begin van het schooljaar een infomoment voor de ouders te organiseren kan je ze warm maken om mee de handen uit de mouwen te steken. Sommige comités vinden het moeilijk om voldoende vrijwilligers te vinden, terwijl anderen soms geen weg kunnen met alle goed bedoelde hulp die wordt aangeboden.

Dé supervrijwilliger is uiteraard de leerkracht niet-confessionele zedenleer. Waarvoor hulde!

Succes!