Wettelijk attest

infopunt lentefeesten en feesten vrijzinnige jeugd

Voor bepaalde familiale gebeurtenissen is het zogenaamde klein verlet in het leven geroepen. Een werknemer krijgt dan een dag verlof met behoud van het normale loon. In sommige sectoren kunnen afwijkende regels gelden voor de opname van dit klein verlet. Informeer hiervoor bij je werkgever.

Klein verlet geldt voor het kind van de werknemer of van zijn (of haar) echtgeno(te)ot, het kind van de persoon met wie de werknemer wettelijk samenwoont en voor een geadopteerd kind.

  1. Voor een feest vrijzinnige jeugd (12-jarigen), valt dit klein verlet samen met de dag van het feest. Heeft het FVJ plaats op een zondag, een feestdag of een inactiviteitsdag, dan valt het klein verlet samen met de activiteitsdag die onmiddellijk voorafgaat of volgt op de dag van het feest.
  2. Voor het lentefeest (6-jarigen) is er wettelijk geen klein verlet voorzien. Wel bestaat de mogelijkheid dat de werkgever dit toch toestaat, maar dat is het prerogatief van betrokken werkgever.
  3. Voor een individueel (privé) feest vrijzinnige jeugd heb je geen recht op klein verlet. Wanneer het individuele FVJ plaatsvindt in aanwezigheid van een vrijzinnig humanistisch consulent kan wel een attest worden afgeleverd en geeft dit recht op een dag klein verlet.

Als u een attest wil ontvangen als bewijs van deelname aan een feest moet u hiervoor contact opnemen met de lokale organisator: de leerkracht niet-confessionele zedenleer en/of het organiserende comité van het Humanistisch Verbond.