Als ik groot ben & Onderweg

infopunt lentefeesten en feesten vrijzinnige jeugd

Een mooi moment om stil te staan bij het ‘groot worden’ is het einde van de kleutertijd. Kinderen krijgen ‘grote mensentanden’ maar gaan ook op zoek naar wie ze zijn in de ‘grote wereld’, ze ontwikkelen stilaan een eigen persoonlijkheid, stellen vragen, leren zelfstandig nadenken en handelen, leren keuzes maken en eigen waarden ontwikkelen. Vrijzinnig humanisten vieren dit ‘groot worden’ met een lentefeest. Het boek ‘Als ik groot ben!’ wil ouders en opvoeders een houvast bieden bij het vieren van deze grote sprong.

Met het boekje ‘Onderweg’ wil Samenspel vzw, in samenwerking met deMens.nu, ondersteuning bieden aan leerkrachten NCZ die in de derde graad basisonderwijs aan de slag willen gaan met het vrijzinnig humanisme in al zijn vormen, geuren en kleuren. De tiener maakt kennis met het feest vrijzinnige jeugd en diverse andere overgangsrituelen die kinderen op weg naar volwassenheid beleven. Een boek vol afwisseling, gemaakt op maat van nieuwsgierige, enthousiaste twaalfjarigen, onderweg naar een volgende fase in hun leven.